Yvonne van der Vlugt

Onderzoek voor verbinding

Mr. dr. Yvonne van der Vlugt is bestuurskundige, jurist en mediator. Met haar onderzoek wil zij bijdragen aan een optimale verbinding tussen beleid en praktijk. Door oog en oor te hebben voor de ervaringen, verwachtingen en overwegingen van zowel burgers als van professionals, komen waardevolle inzichten naar voren. Deze inzichten terugkoppelen en organisaties stimuleren daarvan te leren, staat voor haar voorop. Yvonne: “Wet- en regelgeving lijken soms zo dominant. Professionals ervaren daardoor weinig ruimte om te kijken naar wat er echt nodig is. Om bijvoorbeeld problemen op te lossen, of passende vormen van participatie en inspraak te vinden.”

Beginnen bij de mensen om wie het gaat

Na haar werk bij het ministerie van BZK was Yvonne tot 2016 werkzaam bij de Nationale ombudsman als projectleider onderzoek, afdeling strategie en beleid. Yvonne: “Bij de Nationale ombudsman leerde ik al onderzoekende dat als je echt wilt weten hoe beleid en wetgeving uitwerkt in de praktijk, dat je in gesprek moet gaan met de mensen om wie het gaat: de burgers en professionals’.  Zij heeft onderzoek gedaan op uiteenlopende beleidsterreinen zoals het invorderingsbeleid van de overheid (In het krijt bij de overheid en Gegijzeld door het systeem), politieoptreden (zoals Verantwoord politiegeweld en Veiligheid voorop, de rol van de politie bij omgang), toezicht (Burgerperspectief op Rijksinspecties en Geen gehoor bij IGZ) of klachtbehandeling (Ombudsvisie behoorlijke klachtbehandeling). In 2016 startte zij haar eigen In gesprek advies onderzoekspraktijk.

Geen onderzoek voor in de la

Voor haar opdrachten benut zij haar juridische expertise in combinatie met bestuurskundig en kwalitatief onderzoek. Zij gaat graag met opdrachtgevers en hun organisaties gezamenlijk aan de slag. Geen onderzoek voor in de la: ze is pas tevreden als betekenisvolle gesprekken met opdrachtgevers en stakeholders ontstaan over daadwerkelijke verbeteringen. Pas dan worden veranderingen echt geïmplementeerd en bestendigd. Effectiviteit en doorwerking van onderzoek loopt als een rode draad door haar werk. Voor haar proefschrift (2011) heeft ze bijvoorbeeld onderzocht wat het effect is van de uitspraken en onderzoeken van de Nationale ombudsman op de politie? Welke factoren zorgen ervoor dat de overheid deze oordelen daadwerkelijk overneemt en haar gedrag aanpast?

Aandacht voor klachtrecht

Bijzondere aandacht heeft Yvonne voor klachtrecht en klachtbehandeling. Als hoofdredacteur voor het Tijdschrift voor klachtrecht brengt ze inzichten uit wetenschap en praktijk bij elkaar om iedereen die werkzaam is in klachtbehandeling te inspireren en van en met elkaar te leren.