toezichtfestival

Een filmpje voor het online Toezichtfestival

Het toezichtfestival is een jaarlijks terugkerende conferentie voor rijksinspecties en anderen die zich bezig houden met toezicht. Omdat het festival dit jaar niet fysiek gehouden kon worden is er een online variant georganiseerd op www.toezichtfestival.nl .

Wij zouden een sessie houden over het project dat we samen met inspecteurs bij verschillende inspecties uitvoeren en hebben dat dus gegoten in een korte video: “Onderzoek het zelf: Professionaliseren door analytische aandacht.”

Omschrijving

“Hoe heeft die boete uitgepakt; is dat bedrijf er nou echt veiliger op geworden?”
“Welke vragen zetten zo’n bestuurder nou verder aan het denken, en hoe sluiten we aan bij de interne motivatie?”
“Hoe beïnvloeden mijn overtuigingen mijn inspectiewerk, en hoe zou dat bij mijn collega’s zijn?”
Inspecteurs stellen regelmatig dit soort vragen. Maar gebeurt er vervolgens ook iets mee?

Waarom zou je alleen buitenstaanders onderzoek laten doen naar de effecten van het inspectiewerk? Het thema van het toezichtfestival van 20202 is ‘Next level toezicht’. Daarbij gaat het inspectiewerk in onze visie hand in hand met reflectie en analytische aandacht. Daarbij horen natuurlijk dit soort vragen uit de praktijk. Juist inspecteurs (en inspecties) zijn zelf gebaat bij het stellen van vragen en het in kaart brengen van effecten en impact. Zij zijn immers degenen die het werk zo goed mogelijk willen doen en het meeste willen bereiken.

Deze korte video hoort bij het ‘Aandacht voor wat werkt
; Inspecteurs over hun vak’-project van Het Inzichtenlab (www.hetinzichtenlab.nl). Het project wordt in opdracht van bureau Inspectieraad uitgevoerd in samenwerking met verschillende inspecteurs van verschillende inspecties.