Publicaties

Een selectie van langere artikelen en rapporten uit de koker van het Inzichtenlab. Sommige stukken werden geschreven in opdracht, anderen op eigen initiatief. Kortere stukjes verschijnen op de blogpagina.

Inzichten publicaties

Artikelen

Klachten, spiegelgesprekken, visitaties, online enquêtes en collegiale feedbacksessies. In dit artikel reflecteren we op het fenomeen van feedback binnen de Rechtspraak.

Deze tien redenen om niet te hoeven luisteren horen we te vaak.

Een nieuwe medezeggenschapswet in de zorg Met wie spreekt u het liefst over uw belevenissen in een bepaalde zorginstelling in de hoop dat de organisatie er wat aan heeft? Met een groep betrokken en goed geïnformeerde vrijwilligers? Sinds vorige week weten we zeker dat we in 2020 een nieuwe medezeggenschapswet (Wmcz) in de zorg krijgen. […]

Leren van klachten gaat niet vanzelf

Veldwerk voor ambtenaren: een idee in het FD

Op zoek naar de gouden klacht

Verpleegkundigen betrekken bij het calamiteitenbeleid

Continue roep om transparantie

Ziekenhuisbestuurders en de veiligheidscultuur

Aan deze zwarte lijst heeft niemand iets