Steeds meer mensen met financiële problemen wenden zich tot de Nationale ombudsman, met klachten over de manier waarop de overheid zich als schuldeiser opstelt. Dan gaat het over het terugvorderen of verrekenen van toeslagen door de Belastingdienst of uitkeringen door het UWV, invordering van een bijstandsuitkering door de gemeente en problemen met het betalen van verkeersboetes bij het CJIB en verhogingen vanwege te laat betalen. Klachten van deze strekking namen het afgelopen jaar sterk toe. Schulden nemen bij burgers toe en de financiële buffers om tegenvallers op te kunnen vangen verdampen snel. Hierdoor komen veel burgers financieel in de knel