Meer inzicht in de perspectieven van betrokkenen.

Daar staat onderzoeksbureau het Inzichtenlab voor. Want burgers en beleidsmakers, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders. Ze zien niet dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden of belangen. Onze drie hoofdactiviteiten:

  • Onderzoeken en (beleids-)evaluaties
  • ‘Onderzoek het zelf’ projecten
  • Directere vormen van inspirerende feedback

Evalueren met handelingsperspectief

Onderzoek voor de publieke sector laat ruimte voor deze complexiteit en stelt vragen bij vanzelfsprekendheden in het beleid.Evalueren en (beleids-) onderzoeken moet vooral bijdragen. We zoeken daarom steeds naar manieren die betrokkenheid aanwakkeren en handelingsperspectief voor verbetering bieden. Wij evalueren vanuit een dynamisch perspectief en kijken zowel naar de praktijk als naar het beleid. Daarbij hebben we niet alleen oog voor waar de organisatie vandaan komt. Waar de organisatie naar toe wil vinden wij minstens zo belangrijk.

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden”

‘Onderzoek het zelf’

Wij zien dat onderzoek steeds meer iets is geworden van externen, buitenstaanders. Terwijl het de professionals zijn die er vervolgens mee aan de slag moeten. In onze ‘onderzoek het zelf’ projecten keren we het om. Niet wij, maar de professionals (inspecteurs, klachtenfunctionarissen, ziekenhuisbestuurders en verpleegkundigen) bepalen wat de belangrijke vragen zijn. Zij bepalen hoe het onderzoek op zo’n manier wordt ingericht dat zij er zelf door groeien en zo de publieke zaak beter kunnen dienen. Gezamenlijk kijken we met analytische aandacht naar hun bevindingen.

Door dialoog en reflectie kom je tot nieuwe vragen en betekenisvolle inzichten. Als deze inzichten direct gaan over het werk dat je dagelijks uitvoert, leidt dit tot nieuwe motivatie en inspiratie.

Wanneer is jouw werk nuttig? Wat zijn momenten waarop jouw werk er toe doet? Wanneer ben jij van waarde voor de publieke zaak? En: hoe kun je dat onderzoeken?

Leren van Klachten

Onderzoek het zelf

Inspirerende feedback

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Heeft u geen behoefte aan een onderzoek maar ziet u vooral meerwaarde in reflectie, inspiratie of tegenspraak? Wilt u een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken en bent u op zoek naar een kritisch maar productief tegengeluid? Wellicht kunnen wij u helpen. We spelen graag een rol in inspiratiesessies, brainstormmomenten of adviesgesprekken. Zo kunt u laagdrempelig gebruik maken van onze expertise of meedenkkracht en die direct benutten voor het vraagstuk dat u bezig houdt.

Het Inzichtenlab

Het Inzichtenlab wordt geleid door Yvonne van der Vlugt en Manja Bomhoff. We werken graag samen met anderen. Met andere onderzoekers (vooral van Talentenlab, KWINK groep en Instituut voor Publieke Waarden (IPW)) maar ook met een vaste groep redacteurs, vormgevers en ontwerpers. Onze logo’s en infographics worden gemaakt door Welmoet de Graaf. Zij staat ons ook met raad en daad terzijde bij onze eigen gemaakte visualisaties. Kantoor houden wij bij DAAR (in Utrecht) en bij UNIT-2 (in Leiden). De profielfoto’s op deze site zijn gemaakt door Eelkje Colmjon.

Het Inzichtenlab