Visie op onderzoek

Wij zien onderzoek in de breedste zin van het woord als een waardevol proces waarbij relatie, dialoog en reflectie centraal staan. Zo komen we tot nieuwe, gezamenlijke inzichten die bijdragen aan de publieke zaak.

Onderzoeksproces

Onze aanpak in een plaatje

De waarom-vraag?

Starten met Waarom?

Het Inzichtenlab start altijd met de waarom-vraag. Te vaak wordt onderzoek ingezet, zonder dat voldoende duidelijk is waar het onderzoek aan moet bijdragen. Vervolgens verdwijnt het rapport dan snel in de la. Onderzoek kan pas echt bijdragen aan de publieke zaak, als het doel scherp is. Wat wilt u met een onderzoek bereiken? Voor wie is het onderzoek bedoeld? Welke belangen spelen er een rol? Vervolgens kiezen we een vorm van onderzoek dat daarbij past en voor impact kan zorgen.

Onafhankelijk en nabij

Wij zien onszelf als onafhankelijk én nabij. Vanuit onze onafhankelijke rol als onderzoekers zoeken we van begin tot na het eind verbinding. We spiegelen tussentijdse bevindingen en gaan hierover in gesprek om al tijdens het onderzoek draagvlak en eigenaarschap binnen de organisatie te krijgen. Zodat professionals er verder Onafhankelijk en nabijmee aan de slag willen gaan. Nabijheid werkt in onze ogen niet belemmerend maar versterkend. Onze onafhankelijkheid wordt gevoed door ons oog voor verschillende belangen en perspectieven én door de overstijgende waarde van de publieke zaak. Wij kijken naar systemen zonder er zelf onderdeel vanuit te maken.

Analytische aandacht

We hechten waarde aan verschillende vormen van kennis. Daarom combineren wij inzichten van experts met die van professionals en ervaringsdeskundigen. Daarbij hebben we oog voor de verschillende waarden en de onderlinge machtsverhoudingen. We gaan actief op zoek naar stemmen die niet altijd gehoord of betrokken worden. Burgers, cliënten, inwoners, maar ook professionals, toezichthouders en bestuurders hebben allemaal verschillende waarden en werkelijkheden. Vervolgens kijken wij met analytische aandacht naar deze verschillende vormen van kennis, ervaringen en verhalen. Door deze analytische aandacht worden rode draden zichtbaar en komen we tot nieuwe, gezamenlijke inzichten.

Onderzoek van belang

Tijdens het proces houden we altijd een open oor en oog voor het onverwachte of onvoorziene. Juist in die momenten zitten vaak relevante inzichten. We kijken welke informatie en ervaringen wél kunnen worden verzameld en doen wat nodig is waarbij het onderzoeksdoel leidend is.

Open en lerend

Open en lerendWij werken graag op een open en lerende manier.  Onze projecten worden gefinancierd met publiek geld. Daarom delen we zoveel mogelijk onze aanpak en inzichten, ook tussentijds. Zodat anderen er weer mee verder kunnen. Soms pas na een tijdje, vaak geanonimiseerd en altijd in overleg. In ons werk hebben we veel te maken met vertrouwelijkheden en gevoelige zaken. Daar houden we uiteraard altijd rekening mee.

Lees meer

Hoe onze aanpak verschilt van het dominante beeld van onderzoek bespreken we in deze blog.

Dat er meerdere manieren zijn om onderzoek te doen, laten we zien in onze plaat met tien onderzoekende blikken.