Onderzoek meetinstrumenten kwaliteit Rechtspraak

Om zicht te krijgen op de staat van de (zorg voor) kwaliteit van de rechtspraak heeft de Rechtspraak drie landelijke meetinstrumenten kwaliteit: visitaties, klantwaarderingsonderzoeken (KWO) en medewerkerswaarderingsonderzoeken (MWO). De meetinstrumenten kwaliteit zijn onderdeel van de check-fase van de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) in het kwaliteitszorgsysteem van de Rechtspraak.

De laatste jaren is er steeds meer discussie ontstaan binnen de Rechtspraak over opzet, inrichting, nut en frequentie van de meetinstrumenten kwaliteit. Daarom heeft de Raad voor de Rechtspraak dit onderzoek laten uitvoeren.

Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen wat het resultaat is van de huidige opzet en inrichting van de check-fase (betreffende de drie landelijke meetinstrumenten kwaliteit) en welke stappen nodig zijn om dit te verbeteren.

Het onderzoek werd uitgevoerd door KWINKgroep. Hans Vermaak en ik deden als externe onderzoekers en adviseurs mee aan dit onderzoek. Het rapport is hier te downloaden.