Manja Bomhoff

Een antropoloog in het publieke domein

Manja Bomhoff (PhD) is beleidsantropoloog. In onderzoeken geeft zij verschillende perspectieven op beleid een stem: de ervaringsdeskundige, de professional, de expert, de (bestuurlijk) verantwoordelijke. De sectoren waar ze het meest mee bekend is zijn de gezondheidszorg en het toezicht door inspecties.

Interessant vindt zij enerzijds de veronderstellingen en vanzelfsprekendheden in beleid. Anderzijds geeft ze graag ‘analytische aandacht‘ aan motieven en overtuigingen. Die maken immers dat mensen anders doen dan in beleid van hen wordt verwacht. Wat voor de een normaal is, kan heel vreemd zijn voor een ander.

De stem van belanghebbenden

Voor de start van het Inzichtenlab deed Manja onderzoek aan de Universiteit Leiden en bij het NIVEL. Haar promotieonderzoek in Leiden en Kerala ging over de zorg van en voor oudere mensen in Zuid-India. Haar proefschrift liet zien hoezeer de visie en ervaringen van oudere mensen zelf verschilden van het dominante verhaal in het beleid en de wetenschap. Tot 2016 werkte Manja Bomhoff bij het NIVEL een onderzoeksbureau gericht op de gezondheidszorg. Daar werkte ze aan verschillende beleids- en wetsevaluaties en onderzoeken over klachten, kwaliteit, toezicht en risico’s.