Inspecteurs aan het woord

Zorgvuldig omgaan met macht

“Je krijgt een positie als toezichthouder, maar je moet hem ook verdienen. Daar moet je continu aandacht aan geven. Je moet je er bewust van zijn, want het geeft je ook macht. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”
(uit ‘Inspecteurs over hun vak’)
 
Het antwoord van een inspecteur op de vraag: “Waar was je de afgelopen weken trots op? Wat was een moment waarop je het idee had dat jouw inspectiewerk bijdroeg aan het grotere doel?” Zijn verhaal werd met herkenning ontvangen door de andere deelnemers aan het groepsgesprek. Ook zij vertelden van momenten waarop zij het idee hadden gehad verschil te hebben gemaakt. We stellen deze vraag wel vaker. Zo leren we over belangrijke momenten van inzicht, invloed of verandering.

Spreken over dilemma’s en uitdagingen

Ook in ‘Inspecteurs over hun vak’ gingen inspecteurs in op betekenisvolle momenten. In dit boek tekenden we in 2017 de ervaringen en ideeën op van een groep inspecteurs van allerlei rijksinspecties. We lieten ze aan het woord over hun momenten van invloed, de doelen die zij nastreefden en de dilemma’s die ze daarbij tegenkwamen. We merkten dat het voor inspecteurs lang niet altijd vanzelfsprekend is om uitgebreid over deze zaken te praten. Laat staan dat anderen inspecteurs hierover horen. Het is belangrijk om inspecteurs wat vaker aan het woord te laten over hun vak. Het helpt inspecteurs om hun werk goed en met plezier te blijven doen, (van elkaar) te leren en zich verder te versterken.
 

Uniformiteit uitstralen

Toch gebeurt het nog maar weinig. Het gaat veel vaker over de invloed van inspecties, dan over de invloed van individuele (of teams van) inspecteurs. Logisch, inspecties moeten uniformiteit uitstralen en met gezag naar buiten treden. Daarom wordt het vaak ingewikkeld gevonden om individuele verschillen te bespreken, terwijl juist het gesprek over de uitwerking van uniformiteit en de dilemma’s die je daarbij tegenkomt zo relevant is voor het vak. Het gaat ook vaker over dingen die fout zijn gegaan dan over dingen die goed gaan. Effectiviteit van het toezicht wordt meestal bevraagd in de nasleep van een incident. Tenslotte wordt er meer gesproken over meetbare effecten op grote schaal, dan veronderstelde invloed op alledaagse momenten. Terwijl ook dat wat lastig te meten is relevant kan zijn en aandacht verdient.
 

Inspecteurs aan het woord: een gezamenlijk onderzoek

De komende tijd blijven we daarom in gesprek met inspecteurs uit verschillende inspecties. Waarbij het startpunt steeds is wat volgens hén belangrijk is aan goed inspectiewerk. We gaan op zoek naar de onderdelen van het werk die volgens hen het meest relevant zijn. Ook – of vooral- als ze lastig zichtbaar te maken zijn. Want als het echt zo is dat een deel van het belangrijkste inspectiewerk onzichtbaar blijft, is het een mooie missie om die stille kracht meer aandacht te geven. Niet?
 
Wilt u hierover met ons of met collega inspecteurs in gesprek? Laat het ons weten via inspecteurs@hetinzichtenlab.nl ! Misschien kunt u, of uw inspectie, meedoen met dit project.