Tijdens het VNG/GGD GHOR congres  ‘Handhaving en Naleving’ ging Manja Bomhoff in gesprek met ondertoezichtstaanden voor een publiek van GGD inspecteurs en handhavers van verschillende gemeenten.

Een houder van een gastouderbureau, een bestuurder bij een organisatie in verslavingszorg en een pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang vertelden over hun ervaringen met het toezicht door de GGD’en.

Onderwerpen die voorbij kwamen waren o.a. kwaliteit, stimulerende vragen, toezichtlast, uniformiteit. De ondertoezichtstaanden vertelden wat zij zagen als goed toezicht, benadrukten het belang van goed vertaalwerk tussen het beleid en de praktijk en spraken uit wat zij zouden doen met ‘de rotte appels’ als ze het voor het zeggen hadden.

Het was een bijzondere dag. Wat hadden deze ondertoezichtstaanden mooie nieuwe gezichtspunten, bijzondere ervaringen en innovatieve ideeën toe te voegen aan het gesprek over toezicht. Hoe anders kan het toezicht ervaren worden als je er vanaf de andere kant mee te maken krijgt! En tegelijkertijd, wat zijn er ook veel gezamenlijke belangen.

Betrokkenheid en frustratie

Het ging gedurende de dag ook over frustraties. Bijvoorbeeld over hoe lastig het is om informatie- en inzichten te delen. Inspecteurs en handhavers noemden dit punt gedurende de dag meerdere keren. Zij noemden de AVG zelfs als één van hun grootste frustraties in het plenaire gedeelte. Maar ondertoezichtstaanden kunnen hier blijkbaar ook zelf last van hebben. Bijvoorbeeld wanneer zij willen aangeven dat collega ondernemers of onderaannemers frauderen. Natuurlijk is het delen van gevoelige informatie iets waar voorzichtig mee om moet worden gegaan. Maar de frustratie bij een ondernemer die noch met de gemeente, noch met de belastingdienst informatie over (zijn onder-)aannemers kon delen, was invoelbaar. Het interessante voor het publiek van toezichthouders was om te zien hoe deze frustratie zo duidelijk voortkwam uit betrokkenheid. Betrokkenheid bij de kwaliteit van de sector én met het toezicht erop.

In gesprek met ondertoezichtstaanden

Het was een bevestiging van het belang om met ondertoezichtstaanden in gesprek te gaan. Heel mooi dat GGD GHOR Nederland dit handhaving congres samen met de VNG organiseerde en zo ondertoezichtstaanden een podium bood om hun ervaringen te delen.