Calamiteitenbeleid

Calamiteiten in ziekenhuizen

Om te kunnen begrijpen wat er in een ziekenhuis gebeurt bij een (mogelijke) calamiteit is inzicht in het perspectief van de direct betrokken zorgverleners en bestuurders essentieel.

In eerdere projecten bij het NIVEL heeft Manja Bomhoff op dit onderwerp verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin de stem van professionals nadrukkelijk aanwezig was. Zo was Manja projectleider bij de start van het leernetwerk OPEN in de zorg waar ziekenhuizen onderling ervaringen uitwisselen met betrekking tot openheid na (mogelijke) calamiteiten. In OPEN keken de onderzoekers, samen met de deelnemende ziekenhuizen, naar wat dit betekent voor de betrokken zorgprofessionals (peer support), juristen en bestuurders.

Ziekenhuisbestuurders en verpleegkundig experts aan het woord

In 2016 en 2017 kwam het perspectief van direct betrokken bestuurders, en later ook verpleegkundigen, nog centraler te staan in de artikelen die Manja Bomhoff schreef samen met Gerjan Heuver. Gerjan Heuver was destijds lid van de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen. Op basis van literatuurstudie en interviews met collega-bestuurders en Verpleegkundig experts patiƫntveiligheid onderzochten Gerjan en Manja vragen als: Hoe kijken ziekenhuisbestuurders zelf naar hun calamiteitenbeleid?

Welke rol denken bestuurders te spelen in de veiligheidscultuur van hun huis?

En: Welke rol spelen verpleegkundigen bij een calamiteit?