n=1 complex
, , ,

Ook wel eens last van een n=1-complex?

Met deze vragen kun je 'een n=1 verhaal' wel op waarde schatten.
Onderzoekende blikkenHet Inzichtenlab
, ,

Tien keer een onderzoekende blik

Iedereen die werkt in de publieke sector zou zo af en toe met een onderzoekende blik naar het eigen werkveld moeten kijken. We maakten een plaat met tien verschillende blikken.
toezichtfestival

Video voor Toezichtfestival

Een video voor het Toezichtfestival over een onderzoek het zelf project met inspecteurs.
Wat heeft de Rechtspraak aan feedback
, , , ,

Wat heeft de Rechtspraak aan feedback?

Klachten, spiegelgesprekken, visitaties, online enquêtes en collegiale feedbacksessies. In dit artikel reflecteren we op het fenomeen van feedback binnen de Rechtspraak.
Taalkracht

Taalkracht

‘Wil je de wereld veranderen, begin dan bij de taal.’ ‘De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld.’ – Ludwig Wittgenstein Woorden scheppen werkelijkheid. Onze taal is ons denken, ons handelen. In deze tijd…
, ,

Evalueren om te leren

Hoe richt je een beleidsevaluatie zo in dat het evalueren bijdraagt aan het leren?
Krantje

Een krantje over onderzoekende inspecteurs

We maakten een krantje om te laten zien wat de onderzoekende inspecteurs uit 'Aandacht voor wat werkt' zoal hebben gedaan en tot welke inzichten ze komen.
Wat bedoel jij met effect?
, , , ,

Wat bedoel jij met effect?

Het valt ons op dat er nog wel eens langs elkaar heen wordt gepraat wanneer het in een organisatie gaat om effect. Terwijl, in effectonderzoek is het allereerst belangrijk dat je met elkaar duidelijkheid hebt over waarom je het eigenlijk over effect wil hebben. Pas daarna kun je zinnig gaan nadenken over hoe dat er dan uit zou moeten komen te zien. We maakten een praatkaart.
Zelf onderzoeken
,

“We zaten daar echt als professionals met een vraag die ons bezighoudt”

Wat is voor jou als professional een belangrijke vraag? Dat wij het belang zien van onderzoekende professionals is evident. Onze 'Onderzoek het zelf' aanpak is een heel bewuste keuze. Professionals met een vraag verdienen analytische aandacht.…
Onderzoekende professionals
, , ,

Tien gouden regels voor onderzoekende professionals

Onderzoekende professionals. We hebben het er wel steeds over, maar hoe doe je dat nou eigenlijk: onderzoekend naar je eigen werk voor de publieke sector kijken?

In gesprek met ondertoezichtstaanden tijdens een handhaving congres

Tijdens het VNG/ GGD GHOR congres ging Manja Bomhoff in gesprek met ondertoezichtstaanden voor een publiek van inspecteurs en handhavers.
Perspectief inspecteurs
,

Welk perspectief kies jij?

Inspecteurs blijken vanuit verschillende perspectieven te kunnen denken en handelen. In deze blog reflecteren we op die perspectieven en wat die betekenen voor de invulling van het werk.
Van ervaring naar impact
, , ,

Van ervaring naar impact

Vragen stellen over impact is van essentieel belang voor iedereen in de publieke sector. Daarvoor hoef je je niet te beperken tot officiele effectmetingen.

Inspecteurs in gesprek met ondertoezichtstaanden

Inspecteurs voeren vaak gesprekken in het kader van hun toezichtstaak. Kun je daarnaast ook met ondertoezichtstaanden in gesprek gaan over het toezicht?
Inspecteurs aan het woord

Inspecteurs aan het woord

Het is belangrijk om inspecteurs wat vaker aan het woord te laten over hun vak. Het helpt het toezicht verder te versterken.
Cliëntenraden moeten volgens de nieuwe wet ervaringen van patiënten inventariseren.
,

Bestuurders moeten beter luisteren. Niet cliëntenraden.

Een nieuwe medezeggenschapswet in de zorg Met wie spreekt u het liefst over uw belevenissen in een bepaalde zorginstelling in de hoop dat de organisatie er wat aan heeft? Met een groep betrokken en goed geïnformeerde vrijwilligers?…
Waarderend leren

Leren door te waarderen

Waarderend leren neemt dat wat goed gaat als uitgangspunt om te analyseren, verder uit te bouwen en te versterken. Het vergt wel durf, veel proberen en vriendelijke zelfreflectie om in de praktijk ook echt beter te kunnen worden.
Calamiteitenbeleid

Calamiteiten in ziekenhuizen

Om te kunnen begrijpen wat er in een ziekenhuis gebeurt bij een (mogelijke) calamiteit is inzicht in het perspectief van de direct betrokken zorgverleners en bestuurders essentieel.
Tegenspraak
,

Klachten en innovatie

Klachten bieden uitstekende kansen voor innovatie. Door het stellen van vragen en het richten op de toekomst.
Leren van klachten gaat niet vanzelf
,

Leren van klachten gaat niet vanzelf

Het leren van klachten blijft in publieke organisaties nog onderbelicht. Terwijl het vaak de belangrijkste wens van klagers is. Leren van klachten gaat niet vanzelf.
Zo leer je van klachten
,

Zo leer je meer van klachten

Leren van klachten is geen eenduidig doel. Er is variatie in klagers en hun klachten en er is variatie in leren en de vormen waarin dat kan. Met de inzet van verschillende leerstrategieën valt er optimaal te profiteren van de inzichten die klachten kunnen bieden.
Veldwerk voor ambtenaren
, ,

Veldwerk voor ambtenaren: een idee in het FD

Veldwerk De noodzaak om met burgers in gesprek te gaan en van hen te leren spreekt voor zich. Beleid kan niet zonder inzicht in de mensen om wie het gaat. In het contact tussen overheid en burgers zijn het juridische en het ‘meten is weten’…
Leren klachten selecteren
,

Op zoek naar de gouden klacht

Van iedere klacht valt wel iets te leren. Maar niet alle lessen zijn even breed te trekken, even urgent of even belangrijk om groots te delen. De klachtenfunctionaris moet op zoek gaan naar de meest leerzame klachten: voor de organisatie of voor een afdeling. Klachten die aansluiten bij een al eerder bepaald speerpunt. Klachten die op een duidelijke wijze illustreren hoe een patiënt iets anders ervaart, of hoe een proces kan overkomen. Een klacht die exemplarisch is voor veel meer geuite ongenoegens, of juist een klacht die iets aankaart waar niemand ooit nog aan gedacht had.
Artikel TvZ Verpleegkundigen
, ,

Verpleegkundigen betrekken bij het calamiteitenbeleid

Verpleegkundigen kunnen, net als artsen, te maken krijgen met een calamiteit. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming en de uitvoering van het calamiteitenbeleid is echter klein, terwijl hun inbreng bijzonder waardevol kan zijn.
Zorgen over big data
,

Zorgen over Big Data

Zorgen over Big Data Van bestuurder tot beleidsmaker in de gezondheidszorg, iedereen lijkt het er over eens: big data heeft de toekomst. Er wordt hardop gedroomd: Effecten van interventies direct in kaart! Verloop van epidemieën direct inzichtelijk!…
Inspecteurs over inspectievak
,

Publicatie ‘Inspecteurs over hun vak’

'Inspecteurs over hun vak' is het verslag van kwalitatief onderzoek naar hoe inspecteurs hun vak ervaren. Uitgevoerd in opdracht van Bureau Inspectieraad

Persoonlijke en maatschappelijke risico’s

Risico's Een jaar geleden gaf ik mijn baan op om te kunnen beginnen als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Sommigen noemden dat een moedige stap. Anderen vertrouwden me toe dat ze zoiets ook wel eens hadden overwogen, maar niet hadden gedurfd. Natuurlijk…
Niets te klagen
,

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Gaat de Wkkgz hen helpen?

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Bewoners in verzorg- en verpleeghuizen klagen relatief weinig. Althans, er worden weinig klachten geregistreerd. Bij het NIVEL deden wij in opdracht van het Ministerie van VWS in 2013 onderzoek…

“Stop de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data”

'Nederland lijdt aan protocolitis' stond deze week in de Volkskrant. De quote is opgetekend uit de mond van Wouter van den Berg van de VPH (de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen). Huisartsen in Nederland waarschuwen steeds vaker tegen allerlei…

Continue roep om transparantie (Volkskrant)

Het Volkskrant-onderzoek naar de risicoprofielen van kinderopvang is te kort door de bocht, stelt Manja Bomhoff van Het Inzichtenlab.

Met deze zeven stappen komt u van informatie tot inzicht

De behoefte aan inzicht dient zorgvuldig te worden bepaald. Te vaak stellen onderzoeksprojecten teleur omdat de onderzoeksvraag niet de werkelijke vraag blijkt te zijn. Dat voorkomen vergt goed luisteren, doorvragen en bijsturen. Deze zeven stappen helpen daarbij.
Zwarte-lijst
,

Aan deze zwarte lijst heeft niemand iets

Dat wij nu de namen weten van de 82 instellingen die de Inspectie intensiever heeft gevolgd, dient geen enkel doel. Manja Bomhoff en onderzoeker Inzichtenlab 12 juli 2016, 2:00 Een bewoonster met verpleegsters op locatie de Meente, onderdeel…

Ook wel eens last van een n=1-complex?

Met deze vragen kun je ‘een n=1 verhaal’ wel op waarde schatten.

Tien keer een onderzoekende blik

Iedereen die werkt in de publieke sector zou zo af en toe met een onderzoekende blik naar het eigen werkveld moeten kijken. We maakten een plaat met tien verschillende blikken.

Video voor Toezichtfestival

Een video voor het Toezichtfestival over een onderzoek het zelf project met inspecteurs.

Wat heeft de Rechtspraak aan feedback?

Klachten, spiegelgesprekken, visitaties, online enquêtes en collegiale feedbacksessies. In dit artikel reflecteren we op het fenomeen van feedback binnen de Rechtspraak.

Tien excuses die écht luisteren in de publieke sector verhinderen

Deze tien redenen om niet te hoeven luisteren horen we te vaak.

Taalkracht

‘Wil je de wereld veranderen, begin dan bij de taal.’ ‘De grenzen van mijn taal betekenen de grenzen van mijn wereld.’ – Ludwig Wittgenstein Woorden scheppen werkelijkheid. Onze taal is ons denken, ons handelen. In deze tijd zien we veel gedoe over taal. Woorden zijn beladen geraakt, er komen nieuwe woorden die ook weer voor […]

Evalueren om te leren

Hoe richt je een beleidsevaluatie zo in dat het evalueren bijdraagt aan het leren?

Een krantje over onderzoekende inspecteurs

We maakten een krantje om te laten zien wat de onderzoekende inspecteurs uit ‘Aandacht voor wat werkt’ zoal hebben gedaan en tot welke inzichten ze komen.

Wat bedoel jij met effect?

Het valt ons op dat er nog wel eens langs elkaar heen wordt gepraat wanneer het in een organisatie gaat om effect. Terwijl, in effectonderzoek is het allereerst belangrijk dat je met elkaar duidelijkheid hebt over waarom je het eigenlijk over effect wil hebben. Pas daarna kun je zinnig gaan nadenken over hoe dat er dan uit zou moeten komen te zien. We maakten een praatkaart.

“We zaten daar echt als professionals met een vraag die ons bezighoudt”

Wat is voor jou als professional een belangrijke vraag? Dat wij het belang zien van onderzoekende professionals is evident. Onze ‘Onderzoek het zelf’ aanpak is een heel bewuste keuze. Professionals met een vraag verdienen analytische aandacht. Het wordt nog veel mooier wanneer deelnemers zelf laten weten wat het doen van onderzoek bij hen teweeg brengt. […]

Tien gouden regels voor onderzoekende professionals

Onderzoekende professionals. We hebben het er wel steeds over, maar hoe doe je dat nou eigenlijk: onderzoekend naar je eigen werk voor de publieke sector kijken?

In gesprek met ondertoezichtstaanden tijdens een handhaving congres

Tijdens het VNG/ GGD GHOR congres ging Manja Bomhoff in gesprek met ondertoezichtstaanden voor een publiek van inspecteurs en handhavers.

Welk perspectief kies jij?

Inspecteurs blijken vanuit verschillende perspectieven te kunnen denken en handelen. In deze blog reflecteren we op die perspectieven en wat die betekenen voor de invulling van het werk.

Van ervaring naar impact

Vragen stellen over impact is van essentieel belang voor iedereen in de publieke sector. Daarvoor hoef je je niet te beperken tot officiele effectmetingen.

Inspecteurs in gesprek met ondertoezichtstaanden

Inspecteurs voeren vaak gesprekken in het kader van hun toezichtstaak. Kun je daarnaast ook met ondertoezichtstaanden in gesprek gaan over het toezicht?

Inspecteurs aan het woord

Het is belangrijk om inspecteurs wat vaker aan het woord te laten over hun vak. Het helpt het toezicht verder te versterken.

Bestuurders moeten beter luisteren. Niet cliëntenraden.

Een nieuwe medezeggenschapswet in de zorg Met wie spreekt u het liefst over uw belevenissen in een bepaalde zorginstelling in de hoop dat de organisatie er wat aan heeft? Met een groep betrokken en goed geïnformeerde vrijwilligers? Sinds vorige week weten we zeker dat we in 2020 een nieuwe medezeggenschapswet (Wmcz) in de zorg krijgen. […]

Leren door te waarderen

Waarderend leren neemt dat wat goed gaat als uitgangspunt om te analyseren, verder uit te bouwen en te versterken.
Het vergt wel durf, veel proberen en vriendelijke zelfreflectie om in de praktijk ook echt beter te kunnen worden.

Calamiteiten in ziekenhuizen

Om te kunnen begrijpen wat er in een ziekenhuis gebeurt bij een (mogelijke) calamiteit is inzicht in het perspectief van de direct betrokken zorgverleners en bestuurders essentieel.

Klachten en innovatie

Klachten bieden uitstekende kansen voor innovatie. Door het stellen van vragen en het richten op de toekomst.

Leren van klachten gaat niet vanzelf

Het leren van klachten blijft in publieke organisaties nog onderbelicht. Terwijl het vaak de belangrijkste wens van klagers is. Leren van klachten gaat niet vanzelf.

Zo leer je meer van klachten

Leren van klachten is geen eenduidig doel. Er is variatie in klagers en hun klachten en er is variatie in leren en de vormen waarin dat kan. Met de inzet van verschillende leerstrategieën valt er optimaal te profiteren van de inzichten die klachten kunnen bieden.

Veldwerk voor ambtenaren: een idee in het FD

Veldwerk De noodzaak om met burgers in gesprek te gaan en van hen te leren spreekt voor zich. Beleid kan niet zonder inzicht in de mensen om wie het gaat. In het contact tussen overheid en burgers zijn het juridische en het ‘meten is weten’ denken dominant: de aandacht gaat naar boze mensen en meerderheidsmeningen […]

Op zoek naar de gouden klacht

Van iedere klacht valt wel iets te leren. Maar niet alle lessen zijn even breed te trekken, even urgent of even belangrijk om groots te delen.

De klachtenfunctionaris moet op zoek gaan naar de meest leerzame klachten: voor de organisatie of voor een afdeling. Klachten die aansluiten bij een al eerder bepaald speerpunt. Klachten die op een duidelijke wijze illustreren hoe een patiënt iets anders ervaart, of hoe een proces kan overkomen. Een klacht die exemplarisch is voor veel meer geuite ongenoegens, of juist een klacht die iets aankaart waar niemand ooit nog aan gedacht had.

Verpleegkundigen betrekken bij het calamiteitenbeleid

Verpleegkundigen kunnen, net als artsen, te maken krijgen met een calamiteit. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming en de uitvoering van het calamiteitenbeleid is echter klein, terwijl hun inbreng bijzonder waardevol kan zijn.

Zorgen over Big Data

Zorgen over Big Data Van bestuurder tot beleidsmaker in de gezondheidszorg, iedereen lijkt het er over eens: big data heeft de toekomst. Er wordt hardop gedroomd: Effecten van interventies direct in kaart! Verloop van epidemieën direct inzichtelijk! Kwaliteit van zorg helder voor iedereen! Risico’s beter voorspelbaar! De mogelijkheden lijken onbegrensd.  Over de nadelen van big […]

Publicatie ‘Inspecteurs over hun vak’

‘Inspecteurs over hun vak’ is het verslag van kwalitatief onderzoek naar hoe inspecteurs hun vak ervaren. Uitgevoerd in opdracht van Bureau Inspectieraad

Persoonlijke en maatschappelijke risico’s

Risico’s Een jaar geleden gaf ik mijn baan op om te kunnen beginnen als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Sommigen noemden dat een moedige stap. Anderen vertrouwden me toe dat ze zoiets ook wel eens hadden overwogen, maar niet hadden gedurfd. Natuurlijk was het een spannend besluit; ik had geen idee hoe het precies zou gaan […]

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Gaat de Wkkgz hen helpen?

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Bewoners in verzorg- en verpleeghuizen klagen relatief weinig. Althans, er worden weinig klachten geregistreerd. Bij het NIVEL deden wij in opdracht van het Ministerie van VWS in 2013 onderzoek naar de vraag waar dat aan zou kunnen liggen. Over dit onderzoek is nu ook een artikel in Health Policy verschenen […]

“Stop de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data”

‘Nederland lijdt aan protocolitis’ stond deze week in de Volkskrant. De quote is opgetekend uit de mond van Wouter van den Berg van de VPH (de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen). Huisartsen in Nederland waarschuwen steeds vaker tegen allerlei perverse prikkels en systemen in de gezondheidszorg. Ze hebben het over een doorgegroeide bureaucratie en de negatieve uitwerkingen […]

Continue roep om transparantie (Volkskrant)

Het Volkskrant-onderzoek naar de risicoprofielen van kinderopvang is te kort door de bocht, stelt Manja Bomhoff van Het Inzichtenlab.

Met deze zeven stappen komt u van informatie tot inzicht

De behoefte aan inzicht dient zorgvuldig te worden bepaald. Te vaak stellen onderzoeksprojecten teleur omdat de onderzoeksvraag niet de werkelijke vraag blijkt te zijn. Dat voorkomen vergt goed luisteren, doorvragen en bijsturen. Deze zeven stappen helpen daarbij.

Aan deze zwarte lijst heeft niemand iets

Dat wij nu de namen weten van de 82 instellingen die de Inspectie intensiever heeft gevolgd, dient geen enkel doel. Manja Bomhoff en onderzoeker Inzichtenlab 12 juli 2016, 2:00 Een bewoonster met verpleegsters op locatie de Meente, onderdeel van Stichting IJsselheem Holding. De stichting, is een van de elf verpleeginstellingen die volgens de Inspectie voor […]