Zwarte-lijst

Er is veel te doen over de verpleegzorg op het moment. Voor de Volkskrant van 12 juli schreef ik een artikel over de ‘zwarte lijst’ van verpleegzorginstellingen die recentelijk door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gepubliceerd. Ik betoog dat dit interne informatie is die de IGZ opstelt om risicogestuurd toezicht te kunnen houden. Met het risicogestuurde toezicht proberen inspecteurs die kans te vergroten. Daarbij maken ze risico-inschattingen. Dat zijn geen voorspellingen, en ook geen kwaliteitsoordelen.

Aan kwaliteitsoordelen dienen heel andere eisen gesteld te worden dan aan risicoinschattingen. Kwaliteitsoordelen moeten wél precies zijn. Zeker door een Inspectie en zeker ook wanneer er voor zoveel mensen zoveel van afhangt. Wanneer kwaliteitsoordelen negatief zijn of aanleiding zijn tot de inzet van handhavingsmaatregelen dan geldt dit zo mogelijk nog sterker. Er hangt simpelweg te veel van af. Zoals in dit geval het woonplezier en de rust van bewoners, het werkplezier van professionals en bestuurders en reputatie of inkomstenverlies. Om nog niet eens te spreken van de algehele motivatie in de hele verpleeghuissector en de –toch al niet beste- reputatie.

 

Link naar artikel

Pdf Volkskrant artikel