Publicaties

Kort en krachtig

 • Veldwerk voor ambtenaren (Financieel Dagblad)
 • Op zoek naar de gouden klacht (Skipr)
 • De rol van verpleegkundigen bij ziekenhuiscalamiteiten (TvZ)
 • Zorgen over big data (Skipr)
 • Aan deze ‘zwarte lijst’ heeft niemand iets (Volkskrant)
 • Communiceren in verschillende werelden; ziekenhuisbestuurders over hun verantwoordelijkheden na een calamiteit (Zorgvisie)
 • Ziekenhuisbestuurders en de veiligheidscultuur (Zorgvisie)
 • In vier stappen naar een adequate reactie na een incident (Factsheet, NIVEL)
 • Klachtenprocedures na de decentralisatie: Wat gaan gemeenten doen met klachten over de zorg? (Sociaal Bestek)

De diepte in

 • Inspecteurs over hun vak
 • Toezicht op samenwerking in de zorg en ondersteuning van kwetsbare cliĆ«nten thuis
 • OPEN: open en eerlijke omgang na klachten en incidenten in het ziekenhuis
 • Niets te klagen: onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen.
 • Toezicht in onzekere situaties
 • Niet te veel en niet te weinig: de balans tussen nodige en onnodige zorg in de huisartsenpraktijk
 • Klagen in de eerstelijn? Onderzoek naar klachten, klachtenervaringen en -verwachtingen bij de huisarts, de tandarts en de fysiotherapeut.
 • Het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang (anno 2014)

Internationaal

 • Complaints in long-term care facilities for older persons: why residents do not give ‘free advice’.