Het Inzichtenlab

Het Inzichtenlab staat voor meer inzicht in de perspectieven van betrokkenen: Want burgers en beleidsmakers, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders. Ze zien niet dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden of belangen. Dat vraagt om complexe vertaalslagen met beter passende vormen van inspraak, betrokkenheid, participatie en onderzoek. Zodat beleid beter aansluit bij de praktijk.

Diensten

Beslissers in het publieke domein hebben een grote behoefte aan meer inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met wie of voor wie wordt gewerkt. Ze willen graag weten wat cliënten, burgers of professionals prettig vinden, drijft of belemmert.

Betrokken, onafhankelijk, met kennis en jarenlange wetenschappelijke ervaring adviseert Manja Bomhoff over welk onderzoek (in de breedste zin van het woord) past bij hun belangrijkste vraag. Dat onderzoek wordt soms door het Inzichtenlab uitgevoerd, maar vaker nog helpt Manja organisaties zelf op weg met hun eigen betekenisvol en mensgericht onderzoek.

In presentaties, adviestrajecten, workshops en publicaties bevraagt Manja de vanzelfsprekendheden binnen het publieke beleid en helpt zij opdrachtgevers  de waarde van informatie te bepalen.

Een bijzonder initiatief is Leren van klachten,  dat is opgezet samen met Yvonne van der Vlugt. Door middel van cursussen, presentaties en publicaties, bieden Yvonne en Manja publieke organisaties handvatten om meer gebruik te maken van de waarde van klachten.

 

Over

Het was een groot plezier om met Manja te werken en ik ben erg blij met het resultaat van haar onderzoek. Manja investeert veel energie en denkkracht om ervoor te zorgen dat ze de opdracht goed begrijpt. Vervolgens werkt ze uiterst zorgvuldig en integer. In de afronding hebben we intensief samengewerkt waarbij er Manja veel aan gelegen is om aan onze wensen te voldoen zonder haar professionele standaarden te verlaten.
Dankzij Manja’s onderzoek beschikken we nu over een goed beeld van inspecteurs en over een denkkader.

Hadewych van Kempen, strategisch kennisadviseur, Bureau Inspectieraad

Ik heb Manja Bomhoff leren kennen als iemand die goed luistert. Zij wil aansluiten bij de vragen van de opdrachtgever. Daarbij volgt zij niet alleen, ze voegt ook waarde toe.

Lucie Claessen, IGZ

Al met al beschouwt de jury dit als een voorbeeldig uitgevoerd
kwalitatief onderzoek. De uiteenlopende handelingsperspectieven komen goed tot hun recht en er ontstaat een scherp inzicht in de sociale dilemma’s die de bewoners weerhouden om hun ongenoegens tegen de directe zorgverleners te uiten.

Jury , NSV/VBO Beleidsprijs