Het Inzichtenlab

Het Inzichtenlab staat voor meer inzicht in de perspectieven van betrokkenen: Want burgers en beleidsmakers, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders. Ze zien niet dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden of belangen. Dat vraagt om complexe vertaalslagen met beter passende vormen van inspraak, betrokkenheid, participatie en onderzoek. Zodat beleid beter aansluit bij de praktijk.

Beleidsantropoloog Manja Bomhoff, oprichter:

“Het Inzichtenlab zie ik als een broedplaats voor onderzoek. Publieke organisaties kunnen er ervaren hoe bijzonder het is om zelf nog beter te leren luisteren, te vragen en te analyseren. Onderzoek dus in de breedste zin van het woord. Ik help ze daar gunstige voorwaarden voor te creëren en houd ze tegelijkertijd een spiegel voor.  Zo kunnen ze ervaren welke waarde er werkelijk zit in de informatie die ze verzamelen. Met bewustere keuzes tot gevolg.”

Activiteiten

Als beslisser in het publieke domein heeft u een grote behoefte aan beter inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met wie of voor wie er in uw organisatie wordt gewerkt. U wil graag weten wat cliënten, burgers of professionals prettig vinden, drijft of belemmert.

In presentaties, adviestrajecten, workshops en publicaties bevraag ik de vanzelfsprekendheden binnen het publieke beleid zodat u beter de waarde van informatie kunt bepalen.

Betrokken, onafhankelijk, met kennis en jarenlange wetenschappelijke ervaring adviseer ik welk onderzoek (in de breedste zin van het woord) past bij uw vragen. Dat onderzoek voer ik soms uit, maar vaker nog help ik uw organisaties zelf op weg met uw eigen betekenisvol en mensgericht onderzoek.

Over

Het was een groot plezier om met Manja te werken en ik ben erg blij met het resultaat van haar onderzoek. Manja investeert veel energie en denkkracht om ervoor te zorgen dat ze de opdracht goed begrijpt. Vervolgens werkt ze uiterst zorgvuldig en integer. In de afronding hebben we intensief samengewerkt waarbij er Manja veel aan gelegen is om aan onze wensen te voldoen zonder haar professionele standaarden te verlaten.
Dankzij Manja’s onderzoek beschikken we nu over een goed beeld van inspecteurs en over een denkkader.

Hadewych van Kempen, strategisch kennisadviseur, Bureau Inspectieraad

Ik heb Manja Bomhoff leren kennen als iemand die goed luistert. Zij wil aansluiten bij de vragen van de opdrachtgever. Daarbij volgt zij niet alleen, ze voegt ook waarde toe.

Lucie Claessen, IGZ

Al met al beschouwt de jury dit als een voorbeeldig uitgevoerd
kwalitatief onderzoek. De uiteenlopende handelingsperspectieven komen goed tot hun recht en er ontstaat een scherp inzicht in de sociale dilemma’s die de bewoners weerhouden om hun ongenoegens tegen de directe zorgverleners te uiten.

Jury , NSV/VBO Beleidsprijs

Blog

Veldwerk voor ambtenaren: een idee in het FD

Veldwerk

De noodzaak om met burgers in gesprek te gaan en van hen te leren spreekt voor zich. Beleid kan niet zonder inzicht in de mensen om wie het gaat. In het contact tussen overheid en burgers zijn het juridische en het ‘meten is weten’ denken dominant: de aandacht gaat naar boze mensen en meerderheidsmeningen over meetbare vraagstukken. Maar laat beleidsmakers […]

30/12/2017|

Op zoek naar de gouden klacht

Van iedere klacht valt wel iets te leren. Maar niet alle lessen zijn even breed te trekken, even urgent of even belangrijk om groots te delen. De klachtenfunctionaris moet op zoek gaan naar de meest leerzame klachten: voor de organisatie of voor een afdeling. Klachten die aansluiten bij een al eerder bepaald speerpunt. Klachten die op een duidelijke wijze illustreren hoe een patiënt iets anders ervaart, of hoe een proces kan overkomen. Een klacht die exemplarisch is voor veel meer geuite ongenoegens, of juist een klacht die iets aankaart waar niemand ooit nog aan gedacht had.

08/10/2017|