Onderzoek het zelf

Werken aan de publieke zaak

Professionals in de publieke sector willen graag hun steentje bijdragen. Zij willen hun vak verder ontwikkelen en doen wat werkt. Ze hebben niet altijd de ruimte om hierover in gesprek te gaan, of kritischer door te denken over de impact van hun werk of andere uitvoeringsdilemma’s. Door maatschappelijke-, systeem- of  door tijdsdruk. In de ‘onderzoek het zelf’ projecten gaan we op zoek naar ruimte voor reflectie op een manier die aansluit bij de professionals. Door deze bottom-up onderzoeken te analyseren, maken wij de rode draden ook voor andere professionals, leidinggevende en bestuurders zichtbaar.

Onderzoeksproces

Een meer flexibele, aansluitende en gezamenlijke vorm van onderzoek

Professionals aan zet

Onderzoek is een waardevol proces waarin een relatie ontstaat met betrokken. Door dialoog en reflectie kom je tot nieuwe vragen en betekenisvolle inzichten. Als deze inzichten direct gaan over het werk dat je dagelijks uitvoert, leidt dit tot nieuwe motivatie en inspiratie.

Wanneer is jouw werk nuttig? Wat zijn momenten waarop jouw werk er toe doet? Wanneer ben jij van waarde voor de publieke zaak? En: hoe kun je dat onderzoeken?

Analytische aandacht

Wij zien dat onderzoek steeds meer iets is geworden van externen, buitenstaanders. Terwijl het de professionals zijn die er vervolgens mee aan de slag moeten. In onze ‘onderzoek het zelf’ projecten keren we het om. Niet wij, maar de professionals (inspecteurs, klachtenfunctionarissen), bepalen wat de belangrijke vragen zijn. Zij bepalen hoe het onderzoek op zo’n manier wordt ingericht dat zij er zelf door groeien en zo de publieke zaak beter kunnen dienen. Gezamenlijk kijken we met analytische aandacht naar hun bevindingen. We houden het kort maar krachtig: Ze hebben het immers al druk genoeg.

Het grotere verhaal

Wij helpen bij het laten zien hoe zij, als professionals, een onderzoekende houding kunnen aannemen. We creëren een kader waarbinnen het inspirerend en veilig toeven is. Naast deze begeleidende rol is er ook een meta-verhaal waar wij ons mee bezig houden. Welke vragen leven er en wat zeggen die over wat er meer analytische aandacht verdient. Wat gebeurt er als je professionals op deze manier serieus neemt? Dit zijn de vragen waar wij ons mee bezighouden en die wij op bestuursniveau en maatschappelijk niveau verder willen brengen.

Publieke professionals onderzoeken het zelf

Zelf onderzoeken