Missie

In de gezondheidszorg en andere publieke sectoren bestaat een grote behoefte aan meer betrokken, nuttig en vooral zinnig onderzoek. Onderzoek is, door allerlei begrijpelijke maar onproductieve redenen, te ver af komen te staan van mensen om wie het gaat. Het Inzichtenlab werkt samen met opdrachtgevers, partners en geïnteresseerden aan meer dienstbare, creatieve en productieve manieren om van informatie naar inzichten te komen.

Bruikbare kennis

We gaan terug naar de essentie van onderzoek doen: het opdoen van betekenisvolle kennis die nuttig is in de praktijk. Wetenschappelijke vaardigheden, kennis en methoden blijven dienstbaar en protocollen worden nooit leidend. Principes van goed onderzoek staan centraal zoals: openheid, zorgvuldigheid, creativiteit, betrokkenheid en pragmatisme.

Inzichten

Wanneer het gaat om een groter begrip van de perspectieven van verschillende doelgroepen zijn inzichten vaak waardevoller dan informatie. Het Inzichtenlab kan door een onafhankelijke, open blik, maar met verstand van zaken, aangeven wat er nodig is om van informatie naar inzichten te komen.

Betrokkenheid

Het doen van onderzoek levert gedurende het proces veel inzichten op. Door de opdrachtgever, en waar mogelijk andere belanghebbenden, actief te betrekken bij en een rol te geven tijdens het onderzoek, profiteren zij direct van de opgedane inzichten.