Manja

Het Inzichtenlab is opgericht door dr. Manja Bomhoff. Manja is een ervaren onderzoeker en adviseur. Zij heeft inhoudelijke expertise op het gebied van de gezondheidszorg, burgerparticipatie beleidsevaluaties en het toezicht. De onderzoeken die zij uitvoert hebben vaak als doel om de verschillende mogelijke perspectieven op kwaliteit, zorg of risico’s te belichten. In adviestrajecten, publicaties en presentaties daagt zij beslissers vriendelijk uit om de andere kant van hun beleid te begrijpen.

Profielfilm Manja Bomhoff

Het Inzichtenlab is sinds de zomer van 2016 volledig in bedrijf. In het eerste jaar van het Inzichtenlab heeft Manja mooie opdrachten mogen uitvoeren voor verschillende organisaties in de publieke sector (met name in de zorg en het toezicht). In de opdrachten staat het in kaart brengen van perspectieven op goede zorg of goed toezicht vaak centraal. Terugkerende onderwerpen zijn kwaliteit, risico’s, calamiteiten, klachten, toezicht, lerende professionals. Verschillende opdrachten hebben geleid tot publicaties en ook op eigen initiatief zijn diverse opinie artikelen gepubliceerd (zie publicaties voor een overzicht). Manja wordt regelmatig gevraagd om strategisch advies en geeft met plezier presentaties over betekenisvol en mensgericht onderzoek. In 2018 verschijnt er een boek van haar hand over dit onderwerp.

Samen met mr.dr. Yvonne van der Vlugt van  In Gesprek advies  wordt in 2018 ook verder gewerkt aan de ontwikkeling van  Leren van klachten. Yvonne en Manja bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg, mediation, klachtrecht, (kwalitatief)onderzoek, impact en de zorg. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en rapporteren. Voor meer informatie zie bij blogs en publicaties, de ‘Beter worden van klachten’ cursus of neem vooral contact met ons op.

Achtergrond en ervaring

Manja is gepromoveerd antropoloog. Haar promotieonderzoek vond plaats in Zuid-India en betrof de informele zorgrelaties en het sociale leven van oudere mensen in Thiruvananthapuram. Antropologen gebruiken, vergelijken en waarderen  zeer diverse bronnen van informatie. Haar specifieke wetenschappelijke achtergrond maakt dat Manja graag dat onder woorden brengt wat voor betrokkenen zo ‘normaal’ is dat het vanzelfsprekend lijkt. Dat helpt bij het begrijpen van anderen voor wie die vanzelfsprekendheden niet zo ‘normaal’ zijn.

Na haar promotie werkte zij jarenlang als onderzoeker bij het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. In 2014 ontving haar ‘Niets te klagen’ onderzoek naar uitingen van ongenoegen in verzorgings- en verpleeghuizen de NSV-VBO Beleidsprijs. Een tweejaarlijkse prijs bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt. Ook in dit onderzoek stonden verschillende perspectieven centraal: het professionele, het beleidsmatige en het bewonersperspectief op klachten. Als coördinator van het NIVEL voor de Academische Werkplaats Toezicht was Manja sinds de oprichting betrokken bij de uitvoering van deze werkplaats voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over en voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vanaf 2012 was zij co-promotor voor Renée Bouwman die in december 2016 promoveerde op het proefschrift ‘The patient’s voice as a game changer in regulation’.