Wie

Het Inzichtenlab is opgericht door dr. Manja Bomhoff. Manja is een ervaren onderzoeker en adviseur. Zij heeft inhoudelijke expertise op het gebied van de gezondheidszorg, burgerparticipatie beleidsevaluaties en het toezicht. De onderzoeken die zij uitvoert hebben vaak als doel om de verschillende mogelijke perspectieven op kwaliteit, zorg of risico’s te belichten. In adviestrajecten, publicaties en presentaties daagt zij beslissers vriendelijk uit om de andere kant van hun beleid te begrijpen.

Terugkerende onderwerpen in opdrachten voor het Inzichtenlab zijn kwaliteit, risico’s, calamiteiten, klachten, toezicht, lerende professionals. Verschillende opdrachten hebben geleid tot publicaties en ook op eigen initiatief zijn diverse opinie artikelen gepubliceerd (zie publicaties voor een overzicht). Manja wordt regelmatig gevraagd om strategisch advies en geeft met plezier presentaties over betekenisvol en mensgericht onderzoek.

Met grote regelmaat werkt Manja samen mr.dr. Yvonne van der Vlugt van  In Gesprek advies.  Yvonne en Manja bundelen hun kennis over (het in kaart brengen van) verschillende perspectieven in beleid en praktijk, mediation, klachtrecht, (kwalitatief)onderzoek en impact.  Voor meer informatie zie bij blogs en publicaties.
Samen hebben Manja en Yvonne het initiatief genomen voor: Leren van klachten. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en rapporteren.

In het Inzichtenlab wordt met plezier samengewerkt, met opdrachtgevers maar ook met collega ondernemers en grotere organisaties.
Enkele vaste samenwerkingspartners zijn:
Welmoet (Illustratie en grafisch ontwerp)
Lenaleen (boekontwerp & beeldredactie)
DAAR (Ruimte om te werken/ Ruimte om te vergaderen)

Profielfilm gemaakt door dit.ben.ik.nu