Manja

Het Inzichtenlab is opgericht door dr. Manja Bomhoff. Manja is een ervaren onderzoeker en adviseur. Zij heeft inhoudelijke expertise op het gebied van de gezondheidszorg, burgerparticipatie beleidsevaluaties en het toezicht. De onderzoeken die zij uitvoert hebben vaak als doel om de verschillende mogelijke perspectieven op kwaliteit, zorg of risico’s te belichten. In adviestrajecten, publicaties en presentaties daagt zij beslissers vriendelijk uit om de andere kant van hun beleid te begrijpen.

Profielfilm Manja Bomhoff

Terugkerende onderwerpen in opdrachten voor het Inzichtenlab zijn kwaliteit, risico’s, calamiteiten, klachten, toezicht, lerende professionals. Verschillende opdrachten hebben geleid tot publicaties en ook op eigen initiatief zijn diverse opinie artikelen gepubliceerd (zie publicaties voor een overzicht). Manja wordt regelmatig gevraagd om strategisch advies en geeft met plezier presentaties over betekenisvol en mensgericht onderzoek.

Met grote regelmaat werkt Manja samen mr.dr. Yvonne van der Vlugt van  In Gesprek advies.  Yvonne en Manja bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg, mediation, klachtrecht, (kwalitatief)onderzoek, impact en de zorg.  Voor meer informatie zie bij blogs en publicaties en ook hun gezamenlijk initiatief: Leren van klachten. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en rapporteren.