Manja Bomhoff

Manja Bomhoff

Antropoloog in het publieke domein

Manja Bomhoff (PhD) is beleidsantropoloog. In onderzoeken geeft zij verschillende perspectieven op beleid een stem: de ervaringsdeskundige, de professional, de expert, de (bestuurlijk) verantwoordelijke. Interessant vindt zij enerzijds de veronderstellingen en vanzelfsprekendheden in beleid. Anderzijds geeft ze graag ‘analytische aandacht‘ aan motieven en overtuigingen. Die maken immers dat mensen anders doen dan in beleid van hen verwacht. Wat voor de een normaal is, kan bijzonder vreemd zijn zijn voor een ander.

De stem van belanghebbenden

Manja’s promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden ging over oudere mensen. Ze keek meer specifiek naar hun informele zorgrelaties in Zuid India (Kerala): Wat verwachten mensen van elkaar en van zichzelf wanneer ze ouder worden. Ze verbleef voor dit onderzoek langere tijd in Thiruvananthapuram, de hoofdstad van Kerala. Ze was daar verbonden aan het Centre for Development Studies. Haar proefschrift liet zien hoe de visie en ervaringen van oudere mensen zelf verschilden van het dominante verhaal in het beleid en de wetenschap.

De gezondheidszorg en het toezicht

Manja heeft inhoudelijke expertise op het gebied van toezicht, gezondheidszorg, burgerparticipatie en beleidsevaluaties. Tot 2016 werkte Manja Bomhoff bij het NIVEL. Daar werkte ze aan verschillende thematische wetsevaluaties (Zelfbeschikking in de zorg, Bestuurlijk toezicht op de zorg). Ze was daarnaast projectleider van verschillende onderzoeken op het gebied van klachten, vanuit het perspectief van klagers (o.a. ‘Niets te klagen’ over klachten in de V&V sector) én vanuit het beleidsperspectief (Wcz, Wkkgz). Ze was co-promotor van het onderzoek van Renée Bouwman naar de omgang met burgermeldingen bij de IGJ. Op het gebied van toezicht onderzocht zij het handhavingskader van de IGJ, het risicomodel in het toezicht op de kinderopvang en het toezicht op netwerkzorg.

Manja Bomhoff