Leren van klachten

Leren van klachten is een initiatief van Manja Bomhoff en Yvonne van der Vlugt. Door middel (actie)onderzoeken, presentaties en publicaties, willen Manja en Yvonne publieke organisaties stimuleren om meer gebruik te maken van de waarde van klachten.

Manja en Yvonne hebben beiden uitgebreid onderzoek gedaan naar klachten in eerder werk bij het NIVEL en de Nationale Ombudsman. Zij bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg en bij de overheid, klachtrecht, mediation, (kwalitatief) onderzoek en impact. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en betekenisvol rapporteren.

Enkele publicaties over het thema ‘Leren van klachten’

Klachten en innovatie (blog)
Leren van klachten gaat niet vanzelf (artikel in Tijdschrift voor Klachtrecht)
Op zoek naar de gouden klacht (blog)

Meer informatie is te vinden op www.lerenvanklachten.nl