Leren van klachten

Leren van klachten is een initiatief van Manja Bomhoff en Yvonne van der Vlugt. Door middel van (actie)onderzoeken, presentaties en publicaties, willen Manja en Yvonne publieke organisaties stimuleren om meer gebruik te maken van de waarde van klachten en oog te krijgen voor de verschillende perspectieven en belangen die een rol kunnen spelen.

Manja en Yvonne hebben beiden uitgebreid onderzoek gedaan naar klachten in eerder werk bij het NIVEL en de Nationale Ombudsman. Zij bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg en bij de overheid, klachtrecht, mediation, (kwalitatief) onderzoek en impact.

Enkele publicaties over het thema ‘Leren van klachten’

Klachten en innovatie (blog)
Leren van klachten gaat niet vanzelf (artikel in Tijdschrift voor Klachtrecht)
Op zoek naar de gouden klacht (blog)

Meer informatie is te vinden op www.lerenvanklachten.nl

  • Zo leer je van klachten
  • Leren van klachten