Kennismaking Beleidsantropologen netwerk

Beleidsantropologie

Laura Vermeulen en ik spelen al een tijdje met de gedachte om meer ruchtbaarheid te willen geven aan de beleidsantropologie. Wij zien in ons werk in en voor de publieke sector hoeveel waardevols de antropologie heeft te bieden. Dat zit hem heel simpel gezegd in de kennis van andere contexten: horen hoe anders het kan, inspireert! Maar zeker ook in de methodologie: ambtenaren zouden enorm kunnen profiteren van veldwerkervaring. Daarnaast hebben antropologen ook meer conceptuele inzichten te bieden waar beleidsmakers veel aan hebben. Alleen al de aandacht voor verschillende perspectieven die antropologen eigen is, is binnen de publieke sector hard nodig.

Netwerkbijeenkomst

We willen de beleidsantropologie graag versterken en uitbreiden. We hopen daarom antropologen bij elkaar te brengen die hun disciplinaire achtergrond gebruiken in het denken, vormen, onderzoeken of evalueren van beleid. Samen kunnen we dan doordenken over vragen als: Wat zijn de diverse rollen die antropologen in de publieke sector (kunnen) vervullen? Hoe zijn etnografische onderzoeksmethoden en kennis uit de antropologie in het werk rond beleidsvraagstukken in te zetten? Hoe vertalen we interessante concepten en inzichten uit de antropologie naar werkbare handvatten in de publieke sector?

Op maandag 10 september komen we samen.

De bijeenkomst zit ondertussen vol, maar we zullen na afloop een verslagje publiceren. En hopelijk komt er een vervolg!