Inspirerende tegenspraak

Analytische aandacht

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Heeft u behoefte aan reflectie, inspiratie of tegenspraak? Wilt u even een moment nemen om een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te bekijken? Of denkt u na over een nieuwe aanpak, maar wilt u die eerst eens goed doordenken?.  Als u op zoek bent naar een kritisch tegengeluid kunnen wij u wellicht helpen. Soms kan het zijn dat u iets wilt onderzoeken, zonder dat het hoeft te leiden tot een onderzoek. Bijvoorbeeld zodat scherper wordt welke belangen er spelen, welke stemmen er gehoord moeten worden, of hoe er op verschillende manieren gekeken kan worden naar thema’s als verantwoorden, risico’s, regels of kwaliteit.

Onafhankelijk en waarderend met oog voor belangen

Wij werken in systemen, los van systemen. De onafhankelijke positie van onderzoeksbureau het Inzichtenlab stelt ons in staat vragen te stellen, lastige zaken aan te kaarten, en dilemma’s te benoemen. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de verantwoordelijkheid en de context van bestuurders, beslissers en directeuren. We kiezen voor een waarderende aanpak: een aanpak die de belangen en waarden van alle betrokkenen centraal stelt.

“We zorgen dat er in rust en veiligheid stevig gereflecteerd en geleerd kan worden. Met respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden en oog voor gevoeligheden in de (politieke) context.”

Tegenspraak als proces en als onderwerp

Tegenspraak benaderen we als proces en als onderwerp. Onze interesse in onderwerpen als bezwaar, medezeggenschap, klachten staat niet op zichzelf. ‘Speaking truth to power’ zien we als een belangrijke (voor)waarde voor een werkende democratie. Dilemma’s en zaken die wij signaleren, belangrijk of zorgelijk vinden delen we waar mogelijk op eigen initiatief met een breder publiek, om de publieke zaak te verbeteren. Het moet daarbij wel motiveren. Door vooruit te kijken en aan te sluiten bij waarden zoeken we naar de ruimte voor het leren. We blijven daarbij onderzoekers: onze aanpak kenmerkt zich door analytische aandacht.