Inspirerende tegenspraak

Analytische aandacht

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Heeft u behoefte aan reflectie, inspiratie of tegenspraak? Wilt u een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven bekijken? Als u op zoek bent naar een kritisch maar productief tegengeluid, kunnen wij u wellicht helpen.

Onafhankelijk en waarderend met oog voor belangen

Wij werken in systemen, los van systemen. De onafhankelijke positie van ons onderzoeksbureau is ons veel waard. Juist die stelt ons in staat vragen te stellen, lastige zaken aan te kaarten en dilemma’s te benoemen. Daarbij hebben we uiteraard oog voor de verantwoordelijkheid en de context van bestuurders, beslissers en directeuren. We kiezen voor een waarderende aanpak: een aanpak die de belangen en waarden van alle betrokkenen centraal stelt.

“We zorgen dat er in rust en veiligheid stevig gereflecteerd en geleerd kan worden. Met respect voor wederzijdse verantwoordelijkheden en oog voor gevoeligheden in de (politieke) context.”

Tegenspraak door Het Inzichtenlab

Tegenspraak als proces en als onderwerp

Tegenspraak benaderen we als proces en als onderwerp. Onze interesse in onderwerpen als bezwaar, medezeggenschap, klachten staat niet op zichzelf. ‘Speaking truth to power’ zien we als een belangrijke (voor)waarde voor een werkende democratie. Dilemma’s en zaken die wij signaleren, belangrijk of zorgelijk vinden delen we waar mogelijk op eigen initiatief met een breder publiek, om de publieke zaak te verbeteren. Bijvoorbeeld in opinieartikelen op Skipr, de Volkskrant en het Tijdschrift voor Klachtrecht).

Het moet daarbij wel inspireren en motiveren. Door vooruit te kijken en aan te sluiten bij waarden zoeken we naar de ruimte voor het leren. We blijven daarbij onderzoekers: onze aanpak kenmerkt zich door analytische aandacht.