Inspecteurs over hun vak

Inspecteurs over hun vak is een langer lopend onderzoeksproject waarin inspecteurs van verschillende rijksinspecties aan het woord komen over hun vak.

Op deze webpagina delen we nieuws, blogs en inzichten. Wilt u op de hoogte blijven? Ontvang een paar keer per jaar onze Inzichtenmail.

Achtergrond

Het project is een vervolg op het eerste ‘Inspecteurs over hun vak’ boek waarin we de ervaringen en ideeën op tekenden van een groep inspecteurs van allerlei rijksinspecties. We lieten ze aan het woord over hun momenten van invloed, de doelen die zij nastreefden en de dilemma’s die ze daarbij tegenkwamen.

Inspecteurs over inspectievak

Inspecteurs aan het woord

Voor inspecteurs blijkt het lang niet altijd vanzelfsprekend om uitgebreid over deze zaken te praten. Laat staan dat anderen of de buitenwereld hierover horen. Terwijl dit om allerlei redenen wel heel belangrijk is. Zoals voor de doorontwikkeling van het vak en voor een realistischer beeld over toezicht en de dilemma’s en uitdagingen die daarbij spelen.

Inspecteurs centraal

Het is een actie-onderzoek waarin inspecteurs (van verschillende rijksinspecties) centraal staan. Dat gebeurt op twee manieren. Aan de ene kant zijn inspecteurs het belangrijkste onderwerp van onderzoek. In interviews, presentaties en groepssessies worden ze door ons bevraagd. Hun antwoorden gebruiken wij als onderzoeksmateriaal. Aan de andere kant voert een kleinere groep inspecteurs zelf onderzoek uit. Dat is het actie-onderzoek aspect van dit project waarbij inspecteurs zelf, met onze hulp, onderzoek doen naar wat voor hen belangrijk is.

Contact

Dit project wordt uitgevoerd door inspecteurs van verschillende rijksinspecties, Yvonne van der Vlugt en Manja Bomhoff. ‘Inspecteurs over hun vak’ wordt mogelijk gemaakt door bureau Inspectieraad. Vragen of opmerkingen over dit project horen we heel graag via vragen@hetinzichtenlab.nl