Tijdens het VNG/ GGD GHOR congres  ‘Handhaving en Naleving’ ging Manja Bomhoff in gesprek met ondertoezichtstaanden voor een publiek van GGD inspecteurs en handhavers van verschillende gemeenten.

Een houder van een gastouderbureau, een bestuurder bij een organisatie in verslavingszorg en een pedagogisch beleidsmedewerker in de kinderopvang vertelden over hun ervaringen met het toezicht door de GGD’en.

Onderwerpen die voorbij kwamen waren o.a. kwaliteit, stimulerende vragen, toezichtlast, uniformiteit. De ondertoezichtstaanden vertelden wat zij zagen als goed toezicht, benadrukten het belang van goed vertaalwerk tussen het beleid en de praktijk en spraken uit wat zij zouden doen met ‘de rotte appels’ als ze het voor het zeggen hadden.

Het was een bijzondere dag. Wat hadden deze ondertoezichtstaanden mooie nieuwe gezichtspunten, bijzondere ervaringen en innovatieve ideeën toe te voegen aan het gesprek over toezicht. Heel mooi dat GGD GHOR Nederland dit organiseerde en deze ondertoezichtstaanden op deze manier een podium bood om hun ervaringen te delen.