Aanmelden Inzichtenmail
Blog 2017-10-28T20:02:00+00:00

Mensgericht onderzoek voor het publieke domein

Zo leer je meer van klachten

Leren van klachten is geen eenduidig doel. Er is variatie in klagers en hun klachten en er is variatie in leren en de vormen waarin dat kan. Met de inzet van verschillende leerstrategieën valt er optimaal te profiteren van de inzichten die klachten kunnen bieden.

08/01/2018|

Veldwerk voor ambtenaren: een idee in het FD

Veldwerk De noodzaak om met burgers in gesprek te gaan en van hen te leren spreekt voor zich. Beleid kan niet zonder inzicht in de mensen om wie het gaat. In het contact tussen overheid en burgers zijn het juridische en het ‘meten is weten’ denken dominant: de aandacht gaat naar boze mensen en meerderheidsmeningen over meetbare vraagstukken. Maar laat beleidsmakers liever leren van de antropologie en een relatie aangaan [...]

30/12/2017|

Op zoek naar de gouden klacht

Van iedere klacht valt wel iets te leren. Maar niet alle lessen zijn even breed te trekken, even urgent of even belangrijk om groots te delen. De klachtenfunctionaris moet op zoek gaan naar de meest leerzame klachten: voor de organisatie of voor een afdeling. Klachten die aansluiten bij een al eerder bepaald speerpunt. Klachten die op een duidelijke wijze illustreren hoe een patiënt iets anders ervaart, of hoe een proces kan overkomen. Een klacht die exemplarisch is voor veel meer geuite ongenoegens, of juist een klacht die iets aankaart waar niemand ooit nog aan gedacht had.

08/10/2017|

Verpleegkundigen betrekken bij het calamiteitenbeleid

Verpleegkundigen kunnen, net als artsen, te maken krijgen met een calamiteit. Hun betrokkenheid bij de totstandkoming en de uitvoering van het calamiteitenbeleid is echter klein, terwijl hun inbreng bijzonder waardevol kan zijn.

21/08/2017|

Zorgen over Big Data

Zorgen over Big Data Van bestuurder tot beleidsmaker in de gezondheidszorg, iedereen lijkt het er over eens: big data heeft de toekomst. Er wordt hardop gedroomd: Effecten van interventies direct in kaart! Verloop van epidemieën direct inzichtelijk! Kwaliteit van zorg helder voor iedereen! Risico's beter voorspelbaar! De mogelijkheden lijken onbegrensd.  Over de nadelen van big data blijft het té stil. Alleen over de ethische en juridische kant van privacy wordt [...]

16/08/2017|

Inspecteurs over hun vak

Begin juli organiseerde de Inspectieraad traditiegetrouw de zomerbijeenkomst voor de eigen netwerken.Deze bijeenkomst gaat om de combinatie tussen inhoud en ontmoeting. Antropoloog Manja Bomhoff presenteerde daar het onderzoek. Antropoloog Manja Bomhoff liet daarna de achtergrond en resultaten van haar onderzoek zien. Zij heeft in opdracht van Bureau Inspectieraad kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder een groep inspecteurs van diverse inspecties.

06/07/2017|

Cursus voor klachtenfunctionarissen in ziekenhuizen

Is de klachtopvang in uw ziekenhuis Wkkgz-geschikt en wilt u nu zorgen dat uw ziekenhuis écht beter wordt van klachten? Bent u als klachtenfunctionaris overtuigd van de waarde van klachten, maar lukt het nog niet om dat duidelijk over te brengen? Meldt u zich dan aan voor de tweedaagse cursus ‘Beter worden van klachten’ en krijg inspiratie en handvatten voor hoe u met uw organisatie een volgende stap zet in het leren van klachten.

24/05/2017|

Persoonlijke en maatschappelijke risico’s

Risico's Een jaar geleden gaf ik mijn baan op om te kunnen beginnen als zelfstandig onderzoeker en adviseur. Sommigen noemden dat een moedige stap. Anderen vertrouwden me toe dat ze zoiets ook wel eens hadden overwogen, maar niet hadden gedurfd. Natuurlijk was het een spannend besluit; ik had geen idee hoe het precies zou gaan uitpakken. Maar moedig voelde het niet. De maanden voordat ik de knoop doorhakte hadden m’n [...]

13/03/2017|

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Gaat de Wkkgz hen helpen?

Daarom klagen verpleeghuisbewoners zo weinig. Bewoners in verzorg- en verpleeghuizen klagen relatief weinig. Althans, er worden weinig klachten geregistreerd. Bij het NIVEL deden wij in opdracht van het Ministerie van VWS in 2013 onderzoek naar de vraag waar dat aan zou kunnen liggen. Over dit onderzoek is nu ook een artikel in Health Policy verschenen (tot 8 februari 2017 gratis te downloaden). Met de inwerkingtreding van een nieuwe klachtwet, de [...]

02/01/2017|

“Stop de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data”

'Nederland lijdt aan protocolitis' stond deze week in de Volkskrant. De quote is opgetekend uit de mond van Wouter van den Berg van de VPH (de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen). Huisartsen in Nederland waarschuwen steeds vaker tegen allerlei perverse prikkels en systemen in de gezondheidszorg. Ze hebben het over een doorgegroeide bureaucratie en de negatieve uitwerkingen van de marktwerking. En ze waarschuwen ons dus ook voor te vergaande protocollering en voor [...]

21/12/2016|

Met deze zeven stappen komt u van informatie tot inzicht

De behoefte aan inzicht dient zorgvuldig te worden bepaald. Te vaak stellen onderzoeksprojecten teleur omdat de onderzoeksvraag niet de werkelijke vraag blijkt te zijn. Dat voorkomen vergt goed luisteren, doorvragen en bijsturen. Deze zeven stappen helpen daarbij.

10/10/2016|

Informatie, openheid en argwaan in de zorg

Lastig te interpreteren informatie en grote argwaan We zien aan de discussie over de 'zwarte lijst' hoe groot het verlangen van burgers is naar openheid en naar duidelijke kwaliteitsinformatie. Zeker over diensten die ingrijpend maar ook lastig zelf te controleren zijn. Zoals de zorg. Burgers (waaronder ook Tweede Kamerleden en journalisten) worden argwanend wanneer informatie  niet wordt gedeeld. En dat is logisch. Anderzijds zien we ook hoe lastig sommige [...]

19/07/2016|

Met deze ‘zwarte lijst’ is niemand geholpen

Er is veel te doen over de verpleegzorg op het moment. Voor de Volkskrant van 12 juli schreef ik een artikel over de 'zwarte lijst' van verpleegzorginstellingen die recentelijk door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is gepubliceerd. Ik betoog dat dit interne informatie is die de IGZ opstelt om risicogestuurd toezicht te kunnen houden. Met het risicogestuurde toezicht proberen inspecteurs die kans te vergroten. Daarbij maken ze risico-inschattingen. Dat [...]

13/07/2016|Tags: , , , |

Zo kom je af van je N=1 complex

Zo kom je af van je N=1 complex In de gezondheidszorg is een grote nadruk komen te liggen op evidentie, generaliseerbaarheid en big data. Het adagium daarbij: hoe meer hoe beter. Soms is dat heel prettig. U profiteert hierdoor bijvoorbeeld, wanneer u naar uw huisarts gaat, niet alleen van haar kennis maar ook van de geaggregeerde kennis van haar collega's. Maar vaak ook slaan we door. Wanneer de dooddoener 'een [...]

05/07/2016|Tags: |