Aanmelden Inzichtenmail
Cursus: Beter worden van klachten 2018-01-16T11:27:56+00:00

Beter worden van klachten

Een tweedaagse cursus voor klachtenfunctionarissen

Is de klachtopvang in uw zorgorganisatie Wkkgz-geschikt en wilt u nu zorgen dat uw organisatie écht beter wordt van klachten? Meldt u zich dan aan voor de tweedaagse cursus ‘Beter worden van klachten’ en krijg inspiratie en handvatten voor hoe u met uw organisatie een volgende stap zet in het leren van klachten.

De lerende werking van klachten

Het afgelopen jaar was de zorgsector druk met de Wkkgz. Maar alleen aandacht voor de beleidsmatige en de juridische kant van klachtenbehandeling leidt niet persé tot een oplossing of hersteld contact. De zorg wordt er ook niet beter van.

Goed leren van klachten blijft in de zorgpraktijk lastig (NIVEL, 2017). Terwijl het leren van klachten voor alle betrokkenen – van klager tot beklaagde – zo belangrijk is. Voor verbeteringen van de zorg. En voor herstel van vertrouwen in de zorg, de zorgprofessionals en het ziekenhuis. De lerende

Leren van klachten

werking van klachten moet dus groter. Maar hoe werk je als klachtenfunctionaris aan dat doel?

Samen uitgedaagd worden

Hoe kan de positieve impact van klachten groter? In een tweedaagse cursus ontwikkelt u, samen met collega klachtenfunctionarissen en kwaliteitsmedewerkers, een frisse blik op klachten en de omgang met klachten.  U wordt aangezet tot reflectie over de waarde van klachten en krijgt handvatten aangereikt om in uw organisatie de verbeterkracht te vergroten. U neemt uw eigen rol en eigen praktijk daarbij onder de loep. Leren met en van elkaar staat centraal.  Vanuit de conflictbemiddeling voor de individuele klager maken we de vertaalslag naar leren van klachten. Uit onderzoek, theorie en praktijk krijgt u inzichten aangereikt en wordt u uitgedaagd vanzelfsprekendheden te bevragen. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden.

ER ZIJN NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ IN HET TRAJECT MET CURSUSDAGEN OP 5 EN 15 FEBRUARI 2018

Opgeven voor ‘Beter worden van klachten’ cursus
 • Voor klachtenfunctionarissen en kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen.
  (Heeft u interesse in de cursus maar werkt u niet in een ziekenhuis, neemt u dan contact met ons op dan zien wij wat er mogelijk is.)

 • Van elkaar leren: kleine groepen, intensief contact met andere deelnemers.

 • Gericht op werkelijke doorontwikkeling: een persoonlijke intake, twee cursusdagen en een eindevaluatie plus -advies bij u op locatie.
 • Cursusdagen in Utrecht van 10.00-16.00 (inclusief lunch).
  Persoonlijke (telefonische) intake en na afloop een eindevaluatie gericht op doorleren bij u op locatie.

 • Voor 1295 euro exclusief btw.
  Dat komt op een totaal bedrag van 1566,95 euro inclusief 21% btw.
 • VKIG-leden krijgen een korting aan van 100 euro per persoon.
  Als de inschrijver ook nog iemand anders uit de organisatie meeneemt die nauw betrokken is bij de klachtbehandeling en – analyse, is er op het totaal nog een korting van 100 euro. Dat kan bijvoorbeeld een andere klachtenfunctionaris, maar ook de kwaliteitsmedewerker zijn. Op deze manier kan er tijdens de cursus een dialoog ontstaan tussen de betrokken professionals.

Programma cursus

De cursus is ontwikkeld en wordt gegeven door mr. dr. Yvonne van der Vlugt (In Gesprek) & dr.Manja Bomhoff (Het Inzichtenlab). Beiden hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar klachten in eerder werk bij de Nationale Ombudsman en het NIVEL. Zij bundelen hun kennis over perspectieven in de zorg, mediation, klachtrecht, (kwalitatief)onderzoek, impact en de zorg. Hun visie op klachten in kernbegrippen: luisteren, betrekken, meervoudig leren, kwalitatief analyseren en rapporteren.

Yvonne

Yvonne van der Vlugt & Manja Bomhoff

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, neemt u dan vooral contact met ons op.

Opgeven voor ‘Beter worden van klachten’ cursus