Betekenisvol evalueren

Handelingsperspectief

Een evaluatie of beleidsonderzoek moet vooral bijdragen. Dat kan wanneer het evalueren betrokkenheid aanwakkert en handelingsperspectief voor verbetering biedt. Wij evalueren vanuit een dynamisch perspectief en kijken naar zowel de praktijk als het beleid. Daarbij hebben we niet alleen oog voor waar de organisatie vandaan komt. Waar de organisatie naar toe wil vinden wij minstens zo belangrijk.

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te willen worden”

Evaluatie klachtbehandeling Defensie

Evaluatie klachtbehandeling bij Defensie

Ruimte voor verschillende perspectieven

Meer inzicht in de perspectieven van betrokkenen. Daar staat onderzoeksbureau het Inzichtenlab voor. Want burgers en beleidsmakers, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders. Ze zien niet dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden of belangen.

Particuliere bewindvoering

Toezicht op particuliere bewindvoering

Inzicht in belangen en werkende bestanddelen

Bij het evalueren is inzicht in de belangen en waarden van betrokkenen essentieel. Want wat maakt dat iets goed gaat of beter kan? Herkenning is nodig voor de motivatie om te blijven leren. Wij bevragen mogelijke vanzelfsprekendheden en helpen reflecteren. Discrepanties tussen de bedoeling en de uitwerking maken we zichtbaar. We zoeken daarbij actief naar wat wél werkt. Goede voorbeelden geven we analytische aandacht om het leren te stimuleren.

NIEUWE WERKWIJZE HOREN DOOR DE REGIONALE COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

Nieuwe werkwijze horen