Artikelen door Manja

Klachtbehandeling bij Defensie – een evaluatie

Hoe wordt de klachtbehandeling bij Defensie ervaren? Wat gaat er volgens klagers, beklaagden en betrokken professionals goed, maar vooral ook: wat kan er beter? Yvonne van der Vlugt en Manja Bomhoff voerden een evaluatie uit van de klachtbehandeling bij Defensie. In de evaluatie ligt de focus op de factoren die de ervaringen van betrokkenen positief of negatief beïnvloeden en op wat er nodig is om de klachtbehandeling voor (oud)medewerkers van Defensie te verbeteren. 

Deelnemen aan het actieonderzoek?

Inschrijven nu mogelijk! Aan een tiental inspecteurs van de verschillende rijksinspecties wordt de mogelijkheid geboden om in een gemengde groep deel te nemen aan het actieonderzoek ‘Aandacht voor wat werkt’. Je neemt je eigen werk als onderwerp van onderzoek en doen, onder begeleiding van het Inzichtenlab, actieonderzoek naar wat werkt.

Bestuurders moeten beter luisteren. Niet cliëntenraden.

Een nieuwe medezeggenschapswet in de zorg Met wie spreekt u het liefst over uw belevenissen in een bepaalde zorginstelling in de hoop dat de organisatie er wat aan heeft? Met een groep betrokken en goed geïnformeerde vrijwilligers? Sinds vorige week weten we zeker dat we in 2020 een nieuwe medezeggenschapswet (Wmcz) in de zorg krijgen. […]