Op 10 september kwamen we in Utrecht (bij DAAR) bijeen met een groep antropologen, allen werkzaam binnen de beleidscontext, of betrokken bij de studie daarvan. Om te kijken op welke manieren we elkaar en de beleidsantropologie als vakgebied verder kunnen versterken.

Initiatiefnemers Laura Vermeulen en Manja Bomhoff: “We zien in contacten met opdrachtgevers hoeveel behoefte er is aan de inzet van antropologische kennis, concepten, methoden en vaardigheden. We zoeken naar manieren en mensen waarmee we de impact daarvan verder kunnen vergroten. Deze bijeenkomst was voor ons een manier om kennis te maken met mensen die wellicht een zelfde behoefte voelen en te ervaren welke raakvlakken er zijn”.

In totaal waren er twaalf mensen. Een mix van mensen verbonden aan publieke organisaties; universiteiten of werkzaam als zelfstandig ondernemer (of een combinatie daarvan).

Inzichten uit de antropologie

We stonden stil bij de vraag welke antropologische inzichten makkelijk te vertalen zijn naar de beleidscontext; wat in de praktijk goed werkt of nodig blijkt. We kwamen al snel uit bij enkele zeer basale, maar daardoor niet minder werkzame vaardigheden en methoden van antropologen in het algemeen. Het ging over het aangaan van ‘echt contact’; het begrijpelijk maken van complexe situaties; zicht op (machts)verhoudingen en een veelheid van belangen; reflectie op de eigen rol en op groepsdynamica. Ook diversiteit in perspectieven en de continue veranderingen daarbinnen zijn onderwerpen waar we als antropologen naar kijken, en waar we in de publieke wereld veel vraag naar zien. Verder bespraken we de toegevoegde waarde in het bevragen van veelgebruikte definities als impact, kwaliteit of risico’s en in het kijken naar de culturele context. Er kwamen veel verschillende mogelijke rollen voor de antropoloog in de beleidswereld naar voren: De antropoloog als verteller, vertaler, bevrager, veranderaar, oplosser en facilitator.

Verder over beleidsantropologie

Voor de vraag: wat is beleidsantropologie, of wat zou het kunnen zijn? hadden we tijdens deze eerste bijeenkomst nog niet veel tijd.  De vraag is wel kort aangestipt in relatie tot andere, meer bekende sub-disciplines zoals medische antropologie of corporate antropologie en andere methoden zoals design thinking. De vraag naar wat beleidsantropologie is en kan zijn verdient meer verdieping.

Ook over andere vragen die aan bod kwamen, wilden deelnemers doordenken. Het ging onder meer om de praktische vraag: hoe studenten kennismaken te laten met toegepast onderzoek in het publieke domein? Maar ook om abstractere vragen als: hoe kunnen we met elkaar sparren over kwaliteit of dilemma’s bij onderzoek in een beleidscontext?

Laura en Manja: “Voor deze gesprekken willen we in de toekomst een vorm vinden. We bedanken deelnemers voor deze eerste ontmoeting! En we hopen hen in de toekomst opnieuw rond het thema beleidsantropologie te mogen ontmoeten”.