Activiteiten

Als beslisser in het publieke domein heeft u een grote behoefte aan beter inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met wie of voor wie er in uw organisatie wordt gewerkt. U wil graag weten wat cliënten, burgers of professionals prettig vinden, drijft of belemmert.

In presentaties, adviestrajecten, workshops en publicaties bevragen we de vanzelfsprekendheden binnen het publieke beleid zodat u beter de waarde van informatie kunt bepalen.

Betrokken, onafhankelijk, met kennis en jarenlange wetenschappelijke ervaring adviseren we welk onderzoek (in de breedste zin van het woord) past bij uw vragen. Dat onderzoek wordt soms door het Inzichtenlab uitgevoerd, maar vaker nog helpen we uw organisatie zelf op weg met uw eigen betekenisvolle en mensgerichte onderzoek.