Activiteiten

Als beslisser in het publieke domein heeft u een grote behoefte aan beter inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met wie of voor wie er in uw organisatie wordt gewerkt. U wil graag weten wat cliënten, burgers of professionals prettig vinden, drijft of belemmert.

In presentaties, adviestrajecten, workshops en publicaties bevraag ik de vanzelfsprekendheden binnen het publieke beleid zodat u beter de waarde van informatie kunt bepalen.

Betrokken, onafhankelijk, met kennis en jarenlange wetenschappelijke ervaring adviseer ik welk onderzoek (in de breedste zin van het woord) past bij uw vragen. Dat onderzoek voer ik soms uit, maar vaker nog help ik uw organisaties zelf op weg met uw eigen betekenisvol en mensgericht onderzoek.