Onderzoeksbureau Het Inzichtenlab
Onderzoeksbureau Het Inzichtenlab

Het Inzichtenlab

Onderzoeksbureau Het Inzichtenlab staat voor onderzoek in de breedste zin van het woord.

Wilt u weten wat cliënten, burgers of professionals belangrijk vinden, drijft of belemmert? En of het beleid, de regels, de procedures bijdragen? Hoopt u inzicht te krijgen in de belangen, waarden en context waarin het beleid in de praktijk uitwerkt?

Onderzoek als analytische aandacht

Wij, Manja Bomhoff en Yvonne van der Vlugt, zien onderzoek als een waardevol proces. Reflectie met de binnenwereld en de buitenwereld staan centraal. Daarbij hoort ook het bevragen van  vanzelfsprekendheden in het beleid.

Zo helpen  we opdrachtgevers te komen tot nieuwe inzichten.


Onderzoeksbureau Het Inzichtenlab

De drie pijlers van onderzoeksbureau Het Inzichtenlab

Betekenisvol evalueren

Wij voelen ons verbonden met de publieke zaak. Een evaluatie of beleidsonderzoek moet vooral bijdragen.

Onderzoek het zelf

De mensen om wie het gaat staan centraal. Onderzoek kan eigenaarschap en reflectie aanwakkeren.

Inspirerende tegenspraak

Betrokken én onafhankelijk. Vanuit die positie belichten we andere perspectieven en bevragen we de status quo.

Over ons

Yvonne van der Vlugt Manja Bomhoff

Yvonne van der Vlugt is jurist, bestuurskundige en mediator.

“Wet- en regelgeving worden soms zo dominant dat er weinig ruimte genomen wordt om te kijken wat er echt nodig is om problemen op te lossen en passende vormen van participatie en inspraak te vinden”.Manja Bomhoff is (beleids-)antropoloog.

“Wat voor de een normaal is, kan bijzonder vreemd zijn voor een ander. Inzicht in de belangen en motieven van de mensen om wie het uiteindelijk écht gaat. Dat is een belangrijke voorwaarde voor werkzaam beleid.”

Eerder werkten we onder meer voor deze opdrachtgevers