Waarom

Als beslisser in het publieke domein heeft u een grote behoefte aan beter inzicht in de ervaringen en het perspectief van de mensen met wie of voor wie er in uw organisatie wordt gewerkt. U wil graag weten wat cliënten, burgers of professionals prettig vinden, drijft of belemmert.

Het Inzichtenlab staat voor meer inzicht in de perspectieven van betrokkenen: Want burgers en beleidsmakers, professionals, bestuurders of toezichthouders kijken anders. Ze zien niet dezelfde risico’s en hebben verschillende waarden of belangen. Dat vraagt om complexe vertaalslagen met beter passende vormen van inspraak, betrokkenheid, participatie en onderzoek. Zodat beleid beter aansluit bij de praktijk.

Beeld

Wat en hoe

In onderzoeks- en adviestrajecten, presentaties, leergangen en publicaties bevragen we de vanzelfsprekendheden binnen het publieke beleid zodat u beter de waarde van informatie kunt bepalen.

Betrokken, onafhankelijk, met kennis en jarenlange wetenschappelijke ervaring adviseren we welk onderzoek (in de breedste zin van het woord) past bij uw vragen. Dat onderzoek wordt soms door het Inzichtenlab uitgevoerd, maar vaker nog helpen we uw organisatie zelf op weg met uw eigen betekenisvolle en mensgerichte onderzoek.

Over

Het was een groot plezier om met Manja te werken en ik ben erg blij met het resultaat van haar onderzoek. Manja investeert veel energie en denkkracht om ervoor te zorgen dat ze de opdracht goed begrijpt. Vervolgens werkt ze uiterst zorgvuldig en integer. In de afronding hebben we intensief samengewerkt waarbij er Manja veel aan gelegen is om aan onze wensen te voldoen zonder haar professionele standaarden te verlaten.
Dankzij Manja’s onderzoek beschikken we nu over een goed beeld van inspecteurs en over een denkkader.

Hadewych van Kempen, strategisch kennisadviseur, Bureau Inspectieraad

Ik heb Manja Bomhoff leren kennen als iemand die goed luistert. Zij wil aansluiten bij de vragen van de opdrachtgever. Daarbij volgt zij niet alleen, ze voegt ook waarde toe.

Lucie Claessen, IGZ

Al met al beschouwt de jury dit als een voorbeeldig uitgevoerd
kwalitatief onderzoek. De uiteenlopende handelingsperspectieven komen goed tot hun recht en er ontstaat een scherp inzicht in de sociale dilemma’s die de bewoners weerhouden om hun ongenoegens tegen de directe zorgverleners te uiten.

Jury , NSV/VBO Beleidsprijs